V. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Kongresi

 

22-24 ARALIK 2023 - ALANYA

 

Kongreye özet metin ya da bildiri tam metniyle başvuru kabul edilecektir. Bildiri kitabında özet metninin yayınlanmasını isteyen katılımcılar bu durumu belirtmek koşuluyla bildiri özet metniyle katılabilirler.

 

Ulaşım, konaklama, yemek gibi masraflar katılımcılara aittir. 

 

Bir yazar en fazla iki bildiri ile katılabilecektir. İkiden fazla bildiride adı yer alan yazarın sadece gönderdiği ilk iki bildiri değerlendirmeye alınacaktır.

 

Kongre dili Türkçe’nin tüm lehçeleri yanı sıra Rusça ve İngilizce’dir.

 

Kabul edilen bildiriler 31 Aralık 2023 tarihinde e-kitap olarak yayınlanacaktır.

 

Sunumu yapılmayan bildiriler yayınlanmayacaktır.

 

Yalnızca sunumu yapılan bildiriler için katılım belgesi verilecektir. Birden fazla yazarı olan bildirilerde her yazar için ayrı bir katılım belgesi verilecektir.

 

Bildiri metninde yer alacak özet 200-250 kelime arası olacak şekilde hem bildirinin yazıldığı dilde/lehçede hem de İngilizce yazılmalıdır.

 

İngilizce özet öncesinde İngilizce bildiri başlığı yer almalıdır.

 

Bildirinin yazıldığı dilde/lehçede ve İngilizce olarak Anahtar Kelimeler (en az 5 tane) yazılmalıdır.

 

Özet ya da bildiri tam metinleri turkbirligikongre@gmail.com e-posta adresine gönderilecektir.

 

Bildiri gönderiminde yaşanabilecek sorun ve aksaklıkların sorumluluğu yazara/yazarlara aittir.