V. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Kongresi

 

22-24 ARALIK 2023 - ALANYA

Sosyal bilimler, güzel sanatlar ve eğitim alanında yapılan bilimsel çalışmaların kabul edileceği kongrede, aşağıdaki temel bilim alanlarında hazırlanan bildiriler sunulabilecektir.

 

Ayrıca kongre bilimsel toplantıları kapsamında Alanya ilçesi, Antalya ve çevresinin tarihini, kültürünü, coğrafyasını vs. ele alan özel oturumlar da düzenlenecek bu doğrultudaki bildiriler ayrıca ele alınacaktır.

 

Antropoloji

Arkeoloji

Bilgi Yönetimi

Coğrafya

Çevre ve Çevre Sorunları

Dil ve Edebiyat

Din ve İnanç

Eğitim

Ekonomi

Enerji

Etik

Felsefe

Gençlik Çalışmaları

Güzel Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar

Halk Bilimi

Hukuk

İletişim ve Medya

İşletme ve Girişimcilik

Kadın Çalışmaları

Kamu Yönetimi

Kültür

Lojistik ve Taşımacılık

Maliye

Muhasebe ve Finans

Psikoloji

Sahne ve Gösteri Sanatları

Sanat Tarihi

Siyaset

Sosyal Hizmetler

Sosyoloji

Spor Bilimleri

Strateji

Tarih

Tiyatro

Turizm

Türk Dünyası Ülkeleri ve Toplulukları

Türk Boyları, Oymakları, Gelenekleri, Yaşayışları

Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Üretim ve Pazarlama

Ulaşım ve Haberleşme

Uluslararası İlişkiler

Yerel Yönetimler

Yönetim ve Organizasyon